sobota 24 lipiec 2021

Oczekiwania wobec Dostawców:

 

Firma AMJ Jacek Radzki otwarcie oczekuje, że wszyscy jej Dostawcy będą stosować zasady dotyczące niestosowania w oferowanych wyrobach tzw. "minerałów konfliktowych".

Będą pozyskiwać materiały od dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej.

Jeśli firma AMJ Jacek Radzki uzyska informacje, że dany Dostawca nie spełnia tych oczekiwań, podejmie stosowne działania mające na celu naprawę zaistniałej sytuacji.

Claim betting bonus with GBETTING