wtorek 7 kwiecień 2020

Oczekiwania wobec Dostawców:

 

Firma AMJ Jacek Radzki otwarcie oczekuje, że wszyscy jej Dostawcy będą stosować zasady dotyczące niestosowania w oferowanych wyrobach tzw. "minerałów konfliktowych".

Będą pozyskiwać materiały od dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej.

Jeśli firma AMJ Jacek Radzki uzyska informacje, że dany Dostawca nie spełnia tych oczekiwań, podejmie stosowne działania mające na celu naprawę zaistniałej sytuacji.

 

Konfliktowe minerały (Conflict minerals)

 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/429

of 11 January 2019

supplementing Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council as regards the methodology and criteria for the assessment and recognition of supply chain due diligence schemes concerning tin, tantalum, tungsten and gold

Claim betting bonus with GBETTING